นักศึกษาฝึกงาน(7อัตรา)
Posted on Mon, 02/11/2019 - 18:07

รายละเอียดงาน

   -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

   -ไม่จำกัดเพศ

   -อายุมากกว่า 18 ปี

ติดต่อสมัครงานที่ 

     
คุณนพโรจน์, คุณนภัทร, คุณชลิดา
      เบอร์โทร Office  038-158857 ต่อ 10
      เบอร์มือถือ  089-9797972;089-979795
      E-mail : nop@pjparawood.com, hr1@pjparawood.com , poo@pjparawood.com 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
Posted on Thu, 03/01/2018 - 14:40

รายละเอียดงาน

   -ฝึกอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย

   -จัดประชุม/ทำรายงานคณะกรรมการความปลอดภัย

   -สำรวจ,ปรับปรุง และเบิก-จ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

   -ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายความปลอดภัย

   -ดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัยประจำปี

   -ดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

   -อบรม/ประเมินผล การขับรถโฟล์ทลิฟท์

   -อบรมพนักงาน เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น และวิธีใช้ถังดับเพลิง

   -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

   -ไม่จำกัดเพศ

   -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย

   -ประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพ 2 ปีขึ้นไป

   -รักงานด้านจัดกิจกรรม

   -มีความรับผิดชอบสูง/ซื่อสัตย์/อดทน

   -มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ติดต่อสมัครงานที่ 

     
คุณนพโรจน์, คุณนภัทร , คุณชลิดา
      เบอร์โทร Office  038-158857 ต่อ 10
      เบอร์มือถือ  089-9797972;089-979795
      E-mail : nop@pjparawood.com, hr1@pjparawood.com , poo@pjparawood.com 

Senior Marketing Executive / Senior Merchandisor
Posted on Mon, 01/29/2018 - 17:18

Job detail

   -Day to day communication with customer

   -Coordinating with factory regarding job processing

   -Pricing

   -Sample processing

Qualification

   -Fluent in spoken and written English

   -Experience in merchandising more than 4 years

   -Can work with export-oriented company

   -Expert in MS office application

   -Must be able to work long hour

ติดต่อสมัครงานที่ 
     
คุณนพโรจน์, คุณเบญจวรรณ , คุณชลิดา
      เบอร์โทร Office  038-158857 ต่อ 10
      เบอร์มือถือ  089-9797972;089-979795
      E-mail : nop@pjparawood.com, hr1@pjparawood.com , poo@pjparawood.com 

วิศวกร / ช่าง PM
Posted on Thu, 03/01/2018 - 14:44

รายละเอียดงาน

   -วางระบบและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน

   -วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร

   -วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ,ไฟฟ้า ,อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   -มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี

   -สามารถใช้โปรแกรม MS office ,AutoCAD ,PLC ,Solidwork 

ติดต่อสมัครงานที่ 
     
คุณนพโรจน์, คุณนภัทร , คุณชลิดา
      เบอร์โทร Office  038-158857 ต่อ 10
      เบอร์มือถือ  089-9797972;089-979795
      E-mail : nop@pjparawood.com, hr1@pjparawood.com , poo@pjparawood.com  

เจ้าหน้าที่ R&D (Senior R & D / Design / Drafting product)
Posted on Mon, 01/29/2018 - 17:17

รายละเอียดงาน

   -ออกแบบ / เขียนแบบ และแก้ไขงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

   -ดูแลส่วนงานผลิตภัณฑ์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

   -ควบคุมงานตัวอย่างให้เป็นไปตามเป้าหมาย และจัดทำการแพ็คกิ้งสินค้าตัวอย่างสำหรับคำนวนขนาดกล่อง

   -จัดทำแบบการแพ็คกิ้งสินค้า จัดทำแบบควบคุมการผลิต ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

   -ไม่จำกัด

   -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

   -ใช้งานโปรแกรม AutoCAD , Corel draw , MS office ได้เป็นอย่างดี

   -มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ เขียนแบบ เฟอรฺนิเจอร์ไม้ยางพารา

   -มีความรับผิดชอบ พัฒนาผลงานต่างๆและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ติดต่อสมัครงานที่ 

      คุณนพโรจน์, คุณเบญจวรรณ , คุณชลิดา
      เบอร์โทร Office  038-158857 ต่อ 10
      เบอร์มือถือ  089-9797972;089-979795
      E-mail : nop@pjparawood.com, hr1@pjparawood.com , poo@pjparawood.com