หัวหน้าแผนกสี ไลน์ UV (1อัตรา)
Posted on Thu, 03/01/2018 - 14:43

รายละเอียดงาน

   -ดูแลและควบคุมการผลิตแผนกสี งานเฟอร์นิเจอร์ไม้

คุณสมบัติผู้สมัคร

   -มีประสบการณ์ด้านการทำสี UV สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างน้อย 2 ปี

   -มีประสบการณ์ในการควบคุมทีมงานตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป

   -มีความรู้เรื่องานพ่นสี

   -สามารถปฏิบัติงานช่วง OT ได้

   -ขยันทุ่มเท และมีความเป็นผู้นำ

   -หากมีประสบการณ์ในระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครงานที่ 
     
คุณนพโรจน์, คุณนภัทร , คุณชลิดา
      เบอร์โทร Office  038-158857 ต่อ 10
      เบอร์มือถือ  089-9797972;089-979795
      E-mail : nop@pjparawood.com, hr1@pjparawood.com , poo@pjparawood.com 

 

พนักงานควบคุมการผลิต (2 อัตรา)
Posted on Mon, 01/29/2018 - 17:21

รายละเอียดงาน

   -ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย

   -ตรวจสอบระบบการทำงานในแต่ละวันตาม WI

   -ดูแลคุณภาพงานโดยรวมของฝ่ายผลิต

   -ติดตามผลการทำงานประจำวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

   -วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

   -มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

   -มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ระบบงานในฝ่ายผลิต

   -มีความอดทนสูง

   -สามารถปฏิบัติงานช่วง OT ได้ทุกวัน

ติดต่อสมัครงานที่ 

     
คุณนพโรจน์, คุณเบญจวรรณ , คุณชลิดา
      เบอร์โทร Office  038-158857 ต่อ 10
      เบอร์มือถือ  089-9797972;089-979795
      E-mail : nop@pjparawood.com, hr1@pjparawood.com , poo@pjparawood.com 

Purchasing and Warehouse Manager
Posted on Thu, 03/01/2018 - 14:43

Job detail

   -Manage and Lead supply chain of the company which includes sourcing, warehouse and logistics department and ensure cost reduction, quality, efficiency, positive work environment, customer satisfaction and compliance are met along with the 10 core values of PJ. We focus on Low Cost which means best value while controlling within the budget.

Qulification

   -Person with high integrity

   -Love low cost and have the ability to think creatively inlowering purchasing cost annually

   -Ability to commmunicate in English as some purchases will be done from overseas countries

   -Experience in setting up purchasing procedures and implementing purchasing systems

   -This position reports to COO and is experted to coordinate with all manager in the factory
   -Should have experience in sourcing and cost reduction

ติดต่อสมัครงานที่ 
     
คุณนพโรจน์, คุณนภัทร , คุณชลิดา
      เบอร์โทร Office  038-158857 ต่อ 10
      เบอร์มือถือ  089-9797972;089-979795
      E-mail : nop@pjparawood.com, hr1@pjparawood.com , poo@pjparawood.com 

หัวหน้าฝ่ายบัญชี(Accounting Supervisor)
Posted on Thu, 03/01/2018 - 14:42

-รายละเอียดงาน

   -จัดทำบัญชีต้นทุนของบริษัท

   -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

-คุณสมบัติผู้สมัคร

   -เพศ ชาย/หญิง

   -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น

   -ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องครงานที่ 

ติดต่อสมัครงานที่ 

      คุณนพโรจน์, คุณนภัทร , คุณชลิดา
      เบอร์โทร Office  038-158857 ต่อ 10
      เบอร์มือถือ  089-9797972;089-979795
      E-mail : nop@pjparawood.com, hr1@pjparawood.com , poo@pjparawood.com